Loading... Please wait...

Նորություններ


Որոնման ձևեր

Գործնական որոնում

 • Բոլոր որոնման պայմանները համեմատվում են ապրանքների անուններին, նկարագրություններին և ապրանքի ծածկագրին.
 • Փորձիր որոնման տերմինները պահպանել կարճ և դիպուկ.
 • Արդյունքները, որոնք պարունակում են որոնման բոլոր տարերը գնահատված են ավելի բարձր քան նրանք, որոնք չեն պարունակում բոլոր տարերը.
 • Ընդհանուր բառեր`ինչպիսիք են 'է' 'են'...ինչպես նաև բառեր որոնք քիչ են երեք տառից ավտոմատ հանվում են ձեր որոնման տերմիններից.

Օրինակներ

 • ipod touch
 • mp3 player

Օրինակներ.

 • Եթե դուք ուզում եք փնտրել բառակապակցություն գրեք այն կրկնակի չակերտների մեջ;
 • 'և' 'կամ' և 'ոչ' բառերը հատուկ բառեր են.
  • և նշանակում է որոնվող երկու բառերն ել պետք է լինեն արդյունքների մեջ.
  • կամ նշանակում է բառերից մեկնումեկը պետք է լինի արդյունքների մեջ.
  • ոչ նշանակում է բառը չպետք է լինի որոնման արդյունքնների մեջ.
Օրինակներ
 • ipod կամ creative
 • music ոչ creative

Որոնման տարրեր

Որոնման տարրերը թույլ են տալիս առանձնացնել հատուկ պայմաններ որոնման մեջ.

.

Ստորև ներկայացված են առաջարկվող որոնման տարրերը.

price: Թույլ է տալիս որոնման արդյունքներ գտնել ըստ գնի
price:$300-$400, price:>$400
rating: Թույլ է տալիս որոնման արդյունքներ գտնել ըստ գնահատականի
rating:1-5, rating:1, rating:>2
featured: Թույլ է տալիս գտնել միայն սպասվելիք ապրանքներ
featured:true, featured:yes
instock: Վերադարձնել ապրանքներ որոնք առկա են խանութում
instock:true, instock:yes
freeshipping: Վերադարձնել անվճար առաքվող ապրանքները
freeshipping:true